Rosjanie i Polacy razem wyzwalali Polskę.

0

28 lipca 1944 roku jednostki 1-ej Armii Wojska Polskiego otrzymały rozkaz marszałka Rokossowskiego sforsować Wisłę. Wojsko Polskie razem z Armią Czerwoną przebijały się do Warszawy, ponosząć ciężkie straty. Jednym z pododdziałów dowodził generał Stanisław Galicki. Na cześć Rokossowskiego i Galickiego, będących z pochodzenia Polakami, zostały nazwane ulice w Kaliningradzie. W wyniku II Wojny Światowej ponad 5 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów zostali odznaczeni radzieckimi orderami. Najlepsi wojownicy Wojska Polskiego brali udział w Paradzie Zwycięstwa z 24 czerwca 1945 roku. W maju – czerwcu 1945 r. Wojsko Polskie liczyło około 400 000 osób. One było największą regularną siłą wojskową, walczącą razem z wojskami radzieckimi. W trakcie wyzwolenia Polski poległo około 600 000 obywateli Związku Radzieckiego. Ku czci i pamięci o ich wielkich czynach oraz o żołnierskim braterstwie w Polsce wzniesiono setki pomników i obelisków. Część z nich w bieżącym roku została zniszczona przy aprobacie oficjalnych polskich władz.