Zapraszam do oglądania programu „Główne pytanie”. Вы смотрите программу «Главный вопрос».

11

Dzień dobry Państwu! Zapraszam do oglądania programu „Główne pytanie”.

Dzisiaj głównym pytaniem jest – Kto rządzi Polską? Kto i dlaczego zamyka granicę z Rosją? Otóż teraz granicę z Rosją będzie można przekroczyć wyłacznie z wizą. Wycieczki po tanie rosyjskie paliwo zostały w przeszłości. Rosyjscy turyści przyjeżdżający do Polski na zakupy teraz też zostały w przeszłości. Mówią, że tak zdecydował rząd w Warszawie. Trudno uwierzyć, że polski rząd samodzielnie pozbawia Polaków dochodu. Dochodu od handlu i turystyki. Będzie mniej pieniędzy, zaś bezpieczeństwa nie będzie więcej. Uchodźce nigdy nie uciekały do Polski przez rosyjskie granice. Dlatego więc jak najbardziej logiczne jest pytanie – kto rządzi Polską. Może być prawdziwy rząd jest nie w Warszawie? Przez cztery lata z rzędu mieszkańcy przygranicznych miejscowości mogli jeździć do Rosji bez wiz. Stąd też bez wiz przyjeżdżali Rosjanie. Miesiąc temu przed szczytem NATO taki reżim został zawieszony. Mówili, że tymczasowo. Teraz wiceminister spraw wewnętrznych Polski Jarosław Zieliński poinformował, że ruch bezwizowy już nikt nie przywróci. Co roku 600 000 Rosjan przekraczali granicę bez wiz. Teraz tych turystów nie będzie. To jest wynikiem szczytu NATO – z kraju wypędzają rosyjskich turystów i zapraszają niemieckich żołnierzy. Czyżby ktoś na serio zamierza walczyć z Rosją, która ma więcej rakiet jądrowych, niż Polska czołgów? Dla kogo jest to korzystne? Dokładnie nie dla Polaków. Kto rządzi Polską?

To był program „Główne pytanie”. Do zobaczenia!

Здравствуйте!
Вы смотрите программу «Главный вопрос».
Главный вопрос сегодня — Кто управляет Польшей? Кто и зачем закрывает границу с Россией?

Итак, границу с Россией теперь можно пересечь только с визой. Поездки за дешёвым русским бензином теперь в прошлом. Русские туристы, скупающие вдоль границы все польские товары, тоже теперь в прошлом. Говорят, так решило Правительство в Варшаве.
Трудно поверить, что Польское правительство само лишает поляков дохода. Дохода от торговли и Туризма. Поездки за дешёвым русским бензином теперь в прошлом. Русские туристы, скупающие вдоль границы все польские товары, тоже теперь в прошлом.
Денег будет меньше, а безопасности больше не станет. Через российскую границу беженцы в Польшу никогда не бежали.
Поэтому самый логичный вопрос — кто управляет Польшей? Может быть настоящее Правительство не в Варшаве?

Четыре года подряд жители приграничных районов могли ездить в Россию без виз. Оттуда, тоже без виз приезжали русские. Перед саммитоМ НАТО месяц назад такой режим отмерили и говорили, что временно. Теперь заместитель министра внутренних дел Польши Ярослав Желиньский в заявил, что безвизовый въезд уже никто не вернёт.

600.000 русских без виз переезжали через границу каждый год. Теперь этих туристов не будет.
Это итог саммита НАТО — из страны прогоняют русских туристов и приглашают немецких солдат. Но разве кто-то всерьёз собирается воевать с Россией, у которой ядерных ракет больше, чем в Польше танков. Кому это выгодно? Точно не полякам. Так кто управляет Польшей?

Это была программа «Главный вопрос». До свидания.